Els horaris, tant a educació infantil com a primària, són:


Matins: de 9h a 12h 30'

Tardes: de 15h a 16h 30'