Consell escolar

 

Equip Directiu

Presidenta: Mercè Moncho

Cap d’estudis: Maria del Mar Sala

Secretària: Charo López

 

Mestres

 Sílvia Lozano

Laura Masiá

Sívia Oller

Trinidad Pedrero

 

Pares

 Maribel Guerra

Sandra Ruiz

Vanesa Calero

 Representant AMPA: Montserrat Roque


Representant PND: Ma. Carmen Martínez


 

Representant Ajuntament: Oriol Mor